Can Folch | PANELL SANDVITX
15548
page-template-default,page,page-id-15548,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

PANELL SANDVITX

panell2El panell sandvitx està format per un nucli aïllant d’escuma rígida de poliuretà unida a dues capes de cobertura exteriors metàl·liques i no metàl·liques, les metàl·liques generalment d’acer o alumini. Durant el procés de fabricació, es preparen les capes de cobertura perfilant i encunyant si cal d’acord a la forma inicial desitjada, es transporten a la premsa i allà el capçal mesclador injecta els components amb una dosificació defecte, formant l’escuma de poliuretà en fase líquida, la seva reacció química produeix un creixement de l’escuma adherint-se a les dues capes de cobertura, inferior i superior, amb el desenvolupament de calor i pressió, aquesta un temps sota pressió que serà menor o major segons el gruix fins a la seva curat ( estabilitat dimensional). Els panells sandvitx fabricats es tallen o no segons necessitat a les longituds predeterminades, s’apilen i s’embalen per al seu trasllat a obra. La xapa metàl·lica té gran durabilitat i esta disponible en diferents colors i grossors.

El panell sandvitx de poliuretà injectat és un producte industrial dissenyat per realitzar tancaments en la construcció, industrial i residencial, i en la indústria de l’aïllament. És principalment utilitzat com a aïllant tèrmic, acústic, com impermeabilitzant i com a tancament; destacar que és un producte resistent i lleuger el que permet utilitzar-lo amb un mínim esforç .

És una solució que permet escollir els formats del panell; el seu sistema de muntatge, els acabats superficials, la composició de l’aïllant i el seu gruix, combinant-ho amb qualsevol tipus de fusteria i/o mur cortina. La seva rapidesa de muntatge, el seu sistema de fixació oculta i la versalitat que li confereix l’ample modulable les converteix en façanes molt funcionals.

Gràcies a les seves propietats físiques, mecàniques i de disseny estan disponibles per una gran varietat d’aplicacions: façanes, cobertes, falsos sostres, particions d’interiors i cambres frigorífiques. S’utilitzen tant en el sector industrial com en el sector residencial, tant en obra nova com en rehabilitació.

Propietats:

 • Aïllament tèrmic i acústic : té un bon comportament acústic i s’utilitzen en solucions constructives habituals tant en façana com en coberta
 • Propietats mecàniques: el pes dels panells es situa entre el 9 i 20 kg / m2 (segons el gruix del nucli i de les cobertures) el que facilita i economitza el transport, la manipulació, la instal·lació i el dimensionament estructural; autoportant: la combinació de les capes de cobertura i el nucli de poliuretà fa que el panell sandvitx de poliuretà injectat tingui una alta rigidesa, que permet l’execució d’elements de grans dimensions salvant grans llums
 • Seguretat davant el foc : classificació de reacció al foc del panell sandvitx de poliuretà injectat segons la norma de classificació EN13501-1 va des D fins a B. El CTE-DB SI i el RD2267: 2004 permet utilitzar el panell sandvitx de poliuretà en la majoria de les aplicacions.
 • Salubritat: és un producte higiènic, de fàcil neteja i és estable a l’atac de microorganismes, el que permet múltiples aplicacions per a la indústria, la farmàcia, la medicina, l’alimentació, etc.
 • Impermeabilitat: és totalment impermeable a l’aigua, al vapor d’aigua i l’aire, el que evita la degradació del nucli aïllant aconseguint, amb això, una alta durabilitat. El sistema de muntatge hermètic fa que les construccions resultants siguin estanques a la humitat i l’aire.
 • Sostenibilitat: és un producte prefabricat, sostenible en la seva fabricació i molt lleuger per al transport a l’obra. La construcció d’un edifici, tant residencial com industrial, amb panells sandvitx de poliuretà genera molt pocs residus el que fa que el procés d’edificació sigui més sostenible.
 • És reciclable: la xapa fonent i el poliuretà es recicla mitjançant tres tècniques: reciclat mecànic, reciclatge químic o incineració recuperant l’energia.
 • Varietat de dissenys: permet una alta varietat d’acabats i dissenys i permet la integració de plaques solars, de circuits de refrigeració / calefacció, etc.

Tipus de panell sandvitx:

 • Panells de façana o paret

panells-facana

Les superfícies de metall són lleugerament perfilades i el gruix varia de 30,40,50,60 i 80 mm

 • Panells de coberta

panells-coberta

Els panells de coberta són diferents als de la façana, ja que al llarg de la vida hauran de suportar condicions adverses com pluja, calamarsa i neu. Per aquests motius són panells fortament perfilats que proporcionen més resistència evitant sempre superfícies planes. El gruix varia de 30,50 mm.

 • Panell sandvitx llana de roca

Panell metàl·lic aïllat amb llana de roca, destinat a cobertes i façanes que requereixen elevades prestacions de resistència al foc i fono aïllants. Gruixos en 50, 80,100 mm

Reciclatge

El poliuretà és reciclable, és difícil i costós per les substàncies químiques, ja que es tracta d’un polímer termostable, i els processos implicats per acabar amb la formació d’un nou material i la separació del producte projectat a l’acer.

El residus d’espuma poden moldre’s i processar-se en panells d’alta densitat i perfils per substituir fusta i aglomerat de fusta. El material reciclat és resistent a la floridura i no es podreix. Els productes resultants del reciclat de l’espuma de poliuretà abasten sectors industrials i de consum: construcció ( material base per marc de finestres, portes, ..), recobriments, materials per l’automòbil (para-xocs, seients i embragues), catifes, espumes per matalassos, …