Can Folch | Ferro
15574
page-template-default,page,page-id-15574,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

FERRO

El ferro és el quart element més abundant en l’escorça terrestre, representant un 5% i, entre els metalls, només l’alumini és més abundant. Tanmateix, és un dels elements més importants de l’Univers, i el nucli de la Terra està format principalment per ferro i níquel, generant en moure’s un camp magnètic. Ha estat històricament molt important i, fins i tot, un període de la història rep el nom “l’Edat del ferro”.

El ferro és un material que convertit per la tecnologia siderúrgica en peces, que són dissenyades d’acord a les funcions que han de complir, i gràcies a les seves qualitats (resistència i ductilitat), permeten solucionar problemes i requeriments constructius fàcilment. En aquests últims, es pot mencionar salvar una gran llum entre elements verticals, reforçar una paret, cobrir un espai, construir una estructura independent o conformar quasi qualsevol forma sorgida d’un dissenyador, edificador, enginyer o arquitecte.

Els avantatges del ferro poden ser aprofitades al màxim, i els seus desavantatges, com l’oxidació, poden ser solucionades fàcilment. Per això, el ferro, entre els metalls, és el més important des del punt de vista constructiu.

Propietats:

 • Metall mal·leable, tenaç, de color gris platejat
 • Magnètiques, és ferromagnètic a temperatura ambient
 • Es troba a la natura formant part de nombrosos minerals, molts dels quals són òxids
 • S’empra en la producció d’acers, consistents en aliatges de ferro amb altres elements, tant metàl·lics com no metàl·lics, que confereixen diferents propietats al material.

Aplicacions:

 • És el metall més utilitzar, amb el 95% en pes de la producció mundial de metall
 • És molt popular a causa del seu baix preu i duresa, especialment en automòbils, vaixells i components estructurals d’edificis.
 • Un dels inconvenients del ferro és que s’oxida amb facilitat. Hi ha una sèrie d’acers als quals s’afegeixen altres elements aliats (principalment crom) perquè siguin més resistents a la corrosió, s’anomenen acers inoxidables.

Els productes siderúrgics es transformen per fusió, laminació, premsat o forja.

Les formes i dimensions de les peces que a continuació s’han de descriure, no són les úniques que es poden obtenir, però si són les que actualment s’utilitzen en construcció, i apart, són les disponibles al mercat, les seves mesures i estàndards obeeixen a certes normes i qualitats que són el resultat d’investigacions tecnològiques, i a més s’acoblen més a l’ús al qual estan destinades.

Els productes comercials de ferro i acer més coneguts són:

 • Ferros laminats: xapes o làmines llises i ondulades, xapes estriades i perforades, ferros plans. Poden ser de diversos amples i grossors.
 • Barres: ferros rodons, quadrats, hexagonals, filferros, i altres, que poden ser gruixuts, mitjans o prims.
 • Ferros perfilats: angulars, i en formes que s’assemblen a T, I, L, C, U i altres perfils per usos específics.
 • Ferratges: peces de diferents mides, forma i ús, com claus, volanderes, cargols, femelles, frontisses, … i molts més.

reciclajeReciclatge:

En general els metalls són fàcils de reciclar. Actualment moltes siderúrgies utilitzen el ferro vell per obtenir-ne de nou.

Per reciclar els metalls cal, com passa amb tots els materials, fer una separació prèvia segons el tipus. La separació dels metalls fèrrics i no fèrrics es realitza amb uns imants, aprofitant la propietat del magnetisme que només tenen els fèrrics. Després es fonen per a obtenir un metall nou i donar-li forma. Els metalls es fonen a temperatures diferents segons el seu tipus, això permet reciclar objectes realitzats amb més d’un metall: segons la temperatura es fondrà primer un o l’altre dels metalls que formen l’objecte i així es poden separar.

El reciclatge dels metalls suposa un gran estalvi per al medi ambient i per tota la societat.