Can Folch | Acer inocidable
15581
page-template-default,page,page-id-15581,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

ACER INOXIDABLE

acerinoxL’acer inoxidable  és un producte metal·lúrgic que resulta d’afegir a l’acer una proporció bastant elevada de crom i níquel. Així doncs, la qualitat d’inoxidable no prové de cap capa protectora superficial, sinó que es deu a l’aliatge, a la barreja de metalls.

L’acer inoxidable va ser inventat al segle XX quan es va descobrir que una petita quantitat de crom (el mínim per aconseguir propietats inoxidables és del 12%) afegit al ferro, li donava un aspecte brillant i el feia altament resistent a la brutícia i a l’oxidació. Aquesta resistència a l’oxidació, anomenada “resistència a la corrosió”, és el que fa a l’acer inoxidable diferent d’altres tipus d’acer.

L’acer inoxidable, material perenne i reciclable per excel·lència, ha vist créixer la seva utilització, de forma constant, al llarg de les dos ultimes dècades.

Per la seva resistència química, s’utilitza per fer mobiliari urbà, coberts i estris de cuina, estris de cirurgia, màquines per a les indústries dels aliments, química i farmacèutica, rentadores i rentavaixelles, elements ornamentals en els edificis, peces per a vaixells, estris de laboratori, rellotges, etc.

Aquest material ofereix una amplia gamma d’acabats superficials i contribueix a realçar l’estètica de moltes realitzacions: mate, brillant, polit, setinat, …, ho podem trobar no sols en façanes, cobertes i acabats decoratius, sinó també en altres funcions dels edificis, com l’estructura o els terres.

Propietats:

 • Existeixen moltes qualitats d’acer inoxidable, algunes resisteixen la corrosió a entorns agressius, temperatures extremes, absorció d’impactes, … Manteniment mínim durant la seva vida
 • Harmonia arquitectònica amb altres materials de la construcció
 • Resistència mecànica i elasticitat que permet conciliar rigidesa i lleugeresa.
 • Millor resistència a les altes temperatures que els acers al carboni.
 • La seva neutralitat respecte al seu entorn, resistència ignifuga, propietats mecàniques altes, resistència i ductilitat a molt baixes temperatures
 • Els acers inoxidables ferrítics i martensítics són magnètics, els acers inoxidables austenítics no són magnètics.

 

Aplicacions:

 • Revestiment de façanes i interiors d’edificis residencials, centres comercials, estadis, hotels, …
 • Modulars, aparadors, portes i entrades
 • Remats de murs, recobriments de columnes, sostres i estructures de sostres
 • Escales, baranes i una gran quantitat de mobiliari urbà.

En estat brut, l’acer inoxidable té un aspecte homogeni, lleugerament brillant i platejat. L’acer inoxidable també es pot polir i pintar de moltes maneres, presentant una gran varietat d’acabats superficials.

Els productes comercials més coneguts i per tant més utilitzats en la construcció són:

 • Xapa: estructures, cobertes, façanes, revestiments, lluminàries, cobertura de terres, fusteria metàl·lica, conductes de fums, …
 • Tubs: estructures, canalitzacions, calefacció, climatització i baranes
 • Barres per fusteria metàl·lica: baranes, portes, …

Existeixen molts tipus d’acers inoxidables segons la seva aplicació. La majoria d’ells no són ferromagnètics, és a dir, no són atrets per un imant.

La classificació dels acers és la següent:

 • Acers inoxidables martensítics: són essencialment alienacions de crom i carboni, el contingut de crom és generalment de 10,5 a 18% i el de carboni és alt, aconseguint valors de fins 1,2%. Representen una porció de la sèrie 400. Les seves característiques són: moderada resistència a la corrosió; endurides per tractament tèrmic i, per tant, es poden desenvolupar alts nivells de resistència mecànica i duresa: són magnètics; a causa de l’alt contingut de carboni i a la naturalesa de la seva duresa, és de pobre soldabilitat.
 • Acers inoxidables ferrítics: són essencialment alienacions amb crom, el contingut és generalment de 10,5% a 30%, però continguts limitats de carboni de l’ordre de 0,08%. Alguns graus poden contenir molibdè, silici, alumini, titani i niobi que promouen diferents característiques. Aquests acers inoxidables de la sèrie 400 AISI (American Iron & Steek Institute) mantenen una estructura ferrítica estable des de la temperatura ambient fins el punt de fusió. Les seves característiques són: resistència a la corrosió de moderada a bona, la qual s’incrementa amb el contingut de crom i algunes alienacions de molibdè; endurits moderadament per treball en fred: no poden pel que generalment s’eliminen les unions per soldadura a calibres prims; normalment s’aplica un tractament de recuit amb el qual obtenen major suavitat, ductilitat i resistència a la corrosió; per culpa de la seva pobre duresa, l’ús es limita, generalment, a processos de format en fred.
 • Acers inoxidables austenítics: s’obtenen addicionant elements d’austenita, com el níquel, manganès i nitrogen. El contingut de crom generalment varia del 16 al 26% i el seu contingut de carboni està entre el 0,03 al 0,08 %. Els acers inoxidables austenítics constitueixen la família amb el nombre més gran d’alienacions disponibles, integra les series 200 i 300 AISI. La seva popularitat es deguda a la seva excel·lent formabilitat i superior resistència a la corrosió.

Nosaltres treballem principalment amb aquest acer. Les seves característiques són: excel·lent resistència a la corrosió; endurits per treball en fred i no per tractament tèrmic; excel·lent soldabilitat; excel·lent factor d’higiene i neteja; format senzill i de fàcil transformació: té l’habilitat de ser funcional a temperatures extremes; són no magnètics

AISI 304 conté 18% de crom i 8% de níquel, aquest últim incrementa la resistència a la corrosió. És el més utilitzat en aplicacions a intempèrie. Adequat per un ambient urbà amb gran quantitat de contaminants o en un ambient industrial.

AISI 316 conté 17 a 18% de crom, 12% níquel i 2,5% de molibdè, aquest últim i l’increment dels altres dos el fan més resistent a la corrosió, especialment a l’atac de clorurs. Recomanem la seva utilització en costes i on es presentin aquestes característica (piscines, …). Adequat en un ambient marítim.

Reciclatge:

L’acer inoxidable és 100% reciclable. Un objecte mitjà d’acer inoxidable es compon d’aproximadament 60% de material reciclat dels quals aproximadament el 40% s’origina a partir de productes al final de la seva vida i al voltant del 60% prové dels processos de fabricació.

Hi ha un mercat secundari que recicla ferralla utilitzable per a molts mercats d’acer inoxidable. El producte és principalment bobines, làmines i espais en blanc. Aquest material es compra a un preu menor a la primera i es ven als estampadors de qualitat comercial i les cases de xapa. El material pot tenir esgarrapades, bonys i forats però està fet amb les especificacions actuals.